MER INFO

 
Här delar vi övrig information om företagandets utmaningar under Covid-19 som kan vara användbart och intressant. Du hittar rapporter från internationella organisationer, erbjudanden om tjänster etc. Om du har något du vill sprida till besökarna av denna sida är du välkommen att kontakta oss via kajsa.haag@ju.se så ser vi till att lägga upp din information här.
 

1.

Corona Canvas

Om krishantering för småföretagare

I följande länk presenterar Marc Mogalle en intressant modell för beredskapsanalys av konsekvenserna av Covid-19 för små och medelstora företag: The Corona Canvas.

Baserat på den senaste utvecklingen om ”Business Model Canvas” och på erfarenheterna från tidigare kriser 2000/1 och 2007/8 erbjuds en kort beskrivning av vad kris kan betyda för ditt företag och hur man hanterar det. Artikeln baseras på följande fyra frågor som du nu bör ställa dig själv som företagare.

  • Hur påverkar Covid-19-viruset ekonomin? 
  • Vad betyder detta för dig? 
  • Hur kan du anpassa dig? Corona Canvas.
  • Hur kan du finansiera ditt företag?

Länk till artikeln här:

2.

Styrelsens nyckelroll under krissituationer

I denna artikel beskriver forskare och rådgivare till familjeföretag hur de ser på styrelsens roll under kristider.

Styrelsens övervakning och vägledning, baserat på medlemmarnas expertis, erfarenhet och personliga egenskaper, har alltid hjälpt till att driva affärsframgångar och överlevnad. Men nu, när COVID-19-pandemin skakar samhällen och ekonomier runt om i världen, spelar styrelser en ännu mer kritisk roll.

Företag som kan nyttja sina styrelsers kompetens i detta avseende kommer troligen att ha en fördel över företag vars ägare inte har tillräcklig kännedom om styrelsens potential eller inte utnyttjar möjligheten att be styrelseledamöterna om ökat engagemang.

Astrachan J., Keyt A., Kormann H., Binz Astrachan C.

Länk till artikeln här:

3.

Hur Covid-19 kan bli en ”extern möjliggörare” för entreprenörskap

Covid-19-pandemin är en tydlig påminnelse om den djupa inverkan omvärlden har på företag. 
Och allt är inte bara till ondo; många nya och befintliga företag uppstår eller blomstrar på grund av Covid-19. Inte alla av dessa är hälsorelaterade men hittar entreprenöriella möjligheter i konsekvenserna av förändringar i regelverk och befolkningens beteenden till följd av pandemin. Med andra ord kan Covid-19 fungerar som en extern möjliggörare eller ”external enabler” (EE) för vissa företag, även om många andra lider.
Per Davidsson, professor i Entreprenörskap på QUT i Australien och Internationella Handelshögskolan i Jönköping, delar här med sig av sin forskning om externa faktorers påverkan på entreprenörskap.

Länk till artikeln här: