PANELDELTAGARE

 
Med oss har vi följande erfarna forskare från CeFEO 
som kommer delta vid olika tillfällen:
 

Leona Achtenhagen

Professor Företagsekonomi

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Särskilt intresse:

entreprenörskap, företagsutveckling, open innovation

Hanna Almlöf

Universitetslektor

Linköping Universitet och CeFEO 

Särskilt intresse:

bolagsrätt och ägarreglering

Massimo Baù

Biträdande Professor Företagsekonomi

Internationella Handelshögskolan i Jönköping, CeFEO Co-Director

Särskilt intresse:

entreprenörskap, m&a, exitstrategier, succession

Ethel Brundin

Professor Företagsekonomi

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Särskilt intresse:

Ledarskap, ägarlogik, känslor

Anders Melander

Docent Företagsekonomi

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Särskilt intresse:

Strategiarbete (Hoshin Kanri), branschförståelse och innovation

Leif Melin

Professor Emeritus Företagsekonomi

Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Grundare av CeFEO

Särskilt intresse:

Ägarlogik, Strategi, ägar- och ledarskiften 

Lucia Naldi

Professor Företagsekonomi

Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Vicerektor för Forskning JU

Särskilt intresse:

Internationalisering och tillväxt

Mattias Nordqvist

Professor Företagsekonomi

Handelshögskolan i Stockholm och         Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Särskilt intresse:

strategisk förnyelse, ägarstyrining, generationsskiften 

Timur Uman

Biträdande Professor Företagsekonomi

 Internationella handelshögskolan i Jönköping

Särskilt intresse:

ägarstyrning, styrelse och ledningsgrupp